Klachtenprocedure

 

De klacht wordt ontvangen door klantenservice via een e-mail van de klant naar info@deproteinestunter.nl
De klant heeft de plicht binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sterks Incorporated.
Onder bekwame tijd wordt verstaan het tijdstip waarop de klacht redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.

Klantenservice vult de klacht in op het klachtenformulier binnen 24 uur na ontvangst. Klantenservice voorziet de klacht
van een klachtnummer. Klantenservice informeert de klant via e-mail over het klachtnummer en de mededeling dat de
klacht binnen 14 dagen wordt afgehandeld.

Klantenservice informeert de klant schriftelijk over de uitkomst van de klacht De klant kan pas overgaan tot het eventueel
retourneren van de producten, nadat Sterks Incorporated de klacht schriftelijk
heeft goedgekeurd aan de klant.

In geval producten door de klant worden teruggestuurd, dan zijn de verzendkosten voor de koper (u) De retourzending kan
door Sterks Incorporated worden ontvangen op maandag tot en vrijdag van 8.30 uur tot en met 17.00 uur.  De klant houdt zich
bij het terugsturen aan de Algemene Voorwaarden( zie punt 6a2).

Sterks Incorporated zal de retour zending controleren bij ontvangst. Bij verschillen, dan wel onverwachte beschadigingen,

dan zal Sterks Incorporated de klant hierover direct informeren. Sterks Incorporated gaat over tot afwikkeling van de klacht,
conform de gemaakte afspraak.

De Proteine Stunter is onderdeel van Sterks Incorporated.